USUWANIE ZŁAMANYCH NARZĘDZI KANAŁOWYCH

Usuwanie złamanych narzędzi kanałowych

Usuwanie złamanych narzędzi kanałowych

Usuwanie złamanych narzędzi kanałowych jest powszechnie stosowaną metodą w stomatologii zachowawczej. Z powodu różnic w budowie korzeni zębów , leczenie kanałowe niejednokrotnie stwarza spore trudności. Złamanie narzędzia w kanale może mieć miejsce na każdym etapie leczenia kanałowego: podczas usuwania miazgi, opracowywania kanału, sprawdzania jego drożności oraz wypełniania. Usuwanie złamanego narzędzia to zabieg, który ma na celu wyjęcie obcego ciała zalegającego w kanale zębowym. Użycie mikroskopu podczas zabiegu jest bardzo ważne – pomaga uniknąć perforacji korzenia.

Współczesna stomatologia dąży do tego, by każde złamane narzędzie, które można uwidocznić w mikroskopie, zostało usunięte. Każdy przypadek złamanego narzędzia należy rozpatrywać indywidualnie. Usuwanie złamanych narzędzi kanałowych umożliwia praca w powiększeniu z wykorzystaniem mikroskopu.

Metody usuwania złamanych narzędzi kanałowych:

  1. Metoda ultradźwiękowa usuwania złamanych narzędzi kanałowych. Szeroko stosowanym i powszechnym sposobem usuwania złamanych narzędzi jest metoda soniczna. Przewaga tej metody została wielokrotnie dowiedziona. Zastosowanie mikroskopu zabiegowego i uzyskanie odpowiedniego wglądu w pole zabiegowe jest niezbędne, między innymi po to by uniknąć perforacji.
  2. Bypass – obejście narzędzia. Czasami usunięcie odłamka narzędzia z kanału jest technicznie niemożliwe – mogłoby skutkować dodatkowym, nieodwracalnym uszkodzeniem zęba. W takich przypadkach stosuje się metodę ominięcia przeszkody w celu dotarcia do dalszego odcinka kanału. Warto wiedzieć, że brak możliwości usunięcia odłamka narzędzia nie oznacza, że stomatolog nie będzie mógł wykonać leczenia kanałowego – także w takich wypadkach udaje się doprowadzić do wyleczenia zęba. W ten sposób kanał korzeniowy może być prawidłowo oczyszczony na całej długości, a fragment złamanego narzędzia zostanie włączony w wypełnienie kanału. Niezwykle istotne są przy tym dobra znajomość anatomii zębów oraz prawidłowa technika radiologiczna

Decydując się na próbę usunięcia złamanego narzędzia z kanału, należy liczyć się z możliwością wystąpienia powikłań. Osłabienie struktury korzenia może prowadzić do jego pionowego pęknięcia. Koljenym powikłaniem może być perforacja–  W kanałach zakrzywionych, wąskich i podczas próby obejścia złamanego narzędzia może dojść do perforacji korzenia lub deformacji pierwotnego przebiegu kanału .

Rodzaje złamań narzędzi kanałowych:

W stomatologii mamy dwa rodzaje złamań: zmęczeniowe i skrętne. Najczęściej występuje połączenie obu rodzajów przyczyn.

  1. Złamanie zmęczeniowe powstaje w wyniku obrotu pilnika zwłaszcza w zakrzywionym kanale. Takie złamanie jest następstwem zmian w strukturze pilnika powstałych na skutek działania sił ściskania i rozciągania.
  2. Złamanie skrętne występuje w przypadku zablokowania się pilnika w kanale korzeniowym, gdy siła nadal obraca narzędzie. Gdy moment obrotowy przewyższa granicę plastyczności pilnika , dochodzi do trwałej deformacji narzędzia, a następnie złamania. Złamanie skrętne zdarza się nieco częściej niż zmęczeniowe.

Usuwanie złamanych narzędzi – kiedy i dlaczego trzeba działać?

Wskazaniami do usunięcia odłamka jest każda sytuacja, w której ciało obce powoduje jakiekolwiek dolegliwości lub zostanie zauważone przez stomatologa. Złamanie narzędzia jest często spotykanym powikłaniem, które nie pozwala na skuteczne leczenie zęba, ponieważ uniemożliwia odpowiednie wypełnienie kanału.

Choć złamane narzędzie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia (ponieważ jest sterylizowane przed użyciem i zrobione z nierdzewnego metalu), to działa ono w kanale jak przeszkoda i sprawia, że całkowite wyczyszczenie zęba z zainfekowanej miazgi staje się niemożliwe.

Zalecenia po zabiegu

Gdy złamane narzędzie zostanie usunięte, kontynuowane jest leczenie kanałowe. Większość stomatologów zaleca także wykonanie kontrolnego zdjęcia RTG, dzięki którym można określić, w jakim stopniu leczenie przyniosło oczekiwane rezultaty.

W dużej ilości przypadków do złamania dochodzi z powodu zakrzywienia czy zwężenia kanału leczonego zęba, gdy używane narzędzie zostaje zaklinowane podczas czyszczenia z miazgi. Odłamek narzędzia zostaje wówczas w kanale. W innych przypadkach zakrzywienie kanału, czasami niewidoczne w dwuwymiarowym badaniu obrazowym, powoduje złamanie narzędzia. Jeszcze jedną z przyczyn może być zużycie samego narzędzia lub jego ukryta wada fabryczna.

Jakie są alternatywne metody postępowania w przypadku złamanych narzędzi?

Jeśli usunięcie odłamka jest niemożliwe, przeleczony kanał zostaje wypełniony, a fragment złamanego narzędzia pozostaje wewnątrz i traktowana jest jako ,,nieszkodliwa” część wypełnienia. Inną metodą terapii jest zabieg chirurgiczny, który, choć gwarantuje usunięcie narzędzia, jest najbardziej inwazyjny. Zabieg taki opiera się na wycięciu odcinka korzenia, w którym tkwi złamane narzędzie.

Czy zabieg usuwania narzędzia boli?

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym przez co Pacjent nie odczuwa dyskomfortu.

poprzedni/następny