Bądź z nami na bieżąco

Regeneracja (augmentacja) kości

Bardzo często zdarza się, że aby wszczepić implant należy również wykonać augmentację kości. Dzieje się tak dlatego, że ząb, zwłaszcza trzonowy jest dużo szerszy niż śruba tytanowa. Wówczas nie ma jak trzymać się w kości i potrzebny jest zabieg dodatkowy. Augmentacja jest zabiegiem całkowicie bezpiecznym, ponieważ materiał użyty do regeneracji kości wykonany jest na bazie fosforanu wapnia. Nie powoduje więc reakcji alergicznej, a dzięki niemu można w stosunkowo krótkim czasie odbudować kość w zębodole. 

Co to jest augmentacja kości?

Regeneracja kości to inaczej jej odbudowa za pomocą specjalnego materiału kościozastępczego. Materiał ten przypomina swego rodzaju granulat o różnym stopniu porowatości. Założony w miejsce po usuniętym zębie ma za zadanie odtworzyć kość. Jest on swego rodzaju „rusztowaniem”, na którym odbudują się tkanki kostne, a on sam ulegnie resorpcji. Proces ten trwa zazwyczaj około 6 miesięcy. Po tym czasie zazwyczaj chirurg dokonuje kontroli rtg, aby ocenić czy regeneracja kości przyniosła oczekiwane efekty. 

regeneracja (augmentacja) kości

Dlaczego potrzebna jest regeneracja kości?

Pacjenci często pytają, dlaczego potrzebna jest regeneracja kości przed wszczepieniem implantu. Tzw. „sztuczna kość” potrzebna jest wtedy, gdy jest za mało własnej tkanki kostnej i nie ma odpowiedniego miejsca, aby umieścić w niej implant. Jest to spowodowane tym, że usunięty ząb był znacznie większy od implantu. Są jednak jeszcze inne powody, aby to zrobić. Miejsce, w którym w przeszłości usunięty był ząb bez natychmiastowej odbudowy kości lub wszczepienia implantu ulega z czasem zmianom. Zanika wówczas wyrostek zębodołowy i wówczas po kilku miesiącach lub latach może się okazać, że jest on na tyle cienki, że konieczna jest regeneracja kości.

Jak wygląda zabieg regeneracji kości?

Zabieg augmentacji kości zawsze poprzedzony jest odpowiednia diagnostyką oraz badaniem jamy ustnej Pacjenta. Chirurg musi ocenić ilość potrzebnego materiału. Należy pamiętać, że im dłużej zwlekamy z odbudową miejsca po usuniętym zębie, tym więcej materiału możemy potrzebować w przyszłości, co dodatkowo zwiększy koszt zabiegu. 

Sam zabieg jest całkowicie bezbolesny i odbywa się w znieczuleniu miejscowym. Chirurg nacina dziąsło, a następnie odsuwa je, aby dostać się do tkanki kostnej. Delikatnie umieszcza tam materiał kościozastępczy formując nową kość. Czasami zdarza się, że w tym celu musi wykorzystać jeszcze specjalną membranę, która zabezpieczy granulat przed wypadaniem. Na koniec trzeba zaszyć dziąsło. Szwy należy zdjąć po około 7 dniach od zabiegu.